Type and press Enter.

Polski przewodnik Paryż -RODO

Polski przewodnik Paryż Carnet de Paris z siedzibą: 231, rue Saint-Honoré 75001 Paris, Francja przetwarza informacje pozyskane od Klientów, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Polski przewodnik Paryż Tomek Jungowski

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragnie poinformować Państwa, że:

1. ADMINISTRATOREM danych osobowych (dalej: Administrator) jest Carnet de Paris z siedzibą 231, rue Saint-Honoré 75001 Paris, Francja, SIREN . Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: 231, rue Saint-Honoré 75001 Paris, Francja lub email: info@przewodnikparyz.pl oraz telefonicznie pod numerem: +33 77 14 50 149

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (Polski przewodnik Paryż – Carnet de Paris) polegają na oferowaniu Klientom swoich usług oraz na realizacji świadczeń wynikających z zawieranych z Klientami umów dotyczących organizacji imprez turystycznych oraz świadczenia usług przewodnika po Paryżu (Francji).


4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zapewnienia świadczeń wynikających z zawartej umowy (ubezpieczenie, noclegi, przeprawy promowe, wystawienie faktury ).

5. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczenia Klientom/ Uczestnikom imprezy, niezbędnych informacji dotyczących realizowanych imprez – wysyłka własnej oferty oraz niezbędna korespondencja dotycząca realizowanej imprezy.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców na terenie EU.

7. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące/ kontrahenci Administratora – współpraca dotyczy realizacji konkretnych umów zawieranych z klientami:
a/ towarzystwo ubezpieczeniowe (SIGNAL IDUNA Polska TU SA) – listy z danymi osobowymi Uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), niezbędne do ubezpieczenia na czas wyjazdu
b/ hotele, w których zakwaterowana jest grupa – listy Uczestników do kwaterunku (imię i nazwisko, data urodzenia, nr dowodu/ paszportu)
c/ armator promowy – listy Uczestników do list promowych i biletów (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia)
d/ firma księgowa obsługująca Administratora (na podstawie zawartej umowy) – dane z faktur za imprezę turystyczną.
e/ piloci wycieczek (zatrudnieni przez Administratora do prowadzenia danej imprezy turystycznej) – listy Uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) – niezbędne do realizacji imprezy, zapewnienia ewentualnej pomocy lekarskiej lub innej.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Polski przewodnik Paryż Tomek Jungowski Carnet de Paris Klientowi/ Uczestnikowi przysługuje prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, – przenoszenia swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy z Polski przewodnik Paryż pod adresem: info@przewodnikparyz.pl – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Carnet de Paris, 231, rue Saint-Honoré 75001 Paris.

9. Administrator – przewodnik po Paryżu – dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polski przewodnik Paryż – Cookies

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

pozdrawiam

Tomek Jungowski – licencjonowany, polski przewodnik po Paryżu